Produkty Celní sklad

Popis služby

Program Celní sklad naprogramovaný v MS ACCESS je určen ke komplexnímu vedení celního skladu, tzn. že obsahuje svázanou deklarantskou a skladovou část. Tento program plně vyhovuje podmínkám pro vedení celního skladu dle celního zákona a všem potřebám klienta. Deklarantská část umožňuje zpracovat celní záležitosti při nakládání se zbožím, např. propuštění do celního skladu, realizace zboží z celního skladu. Skladová část zajišťuje kompletní skladovou evidenci zboží: příjem na sklad, uložení zboží do pozic, přepozicování zboží ve skladu, vyskladňování podle nastavených pravidel (FIFO, LIFO, datum expedice, ceny zboží…).

Program je víceuživatelský a umožňuje oddělené použití skladové a deklarantské části (v různých budovách), přičemž jsou využívány společné údaje (vyžaduje síťové propojení počítačů). Tato koncepce zajišťuje větší kontrolu pohybu zboží, např. zboží nelze fyzicky vyskladnit, pokud není procleno nebo pokud nemá klient povoleny zjednodušené postupy. Uchování a archivování dat je zajištěno na MS SQL Serveru, jehož distribuční modul dodáváme zdarma. Úpravy dle přání zákazníka lze provádět ve velice krátkých časech. Deklarantská část umožňuje exporty do programu POSTLINE, odkud lze jednoduše vyhotovit celní doklady k přijatému zboží na sklad. Dle požadavků klienta lze tento rozsáhlý produkt vést i separátně mimo jakýkoliv informační systém. Propojení a práce s aplikací POSTLINE se však plně doporučuje z důvodu efektivnosti.

Základní funkce:
  • Příjem – naskladnění zboží
  • Sloučení a export do POSTLINE
  • Zapozicování zboží ve skladě
  • Storno celého příjmu
  • Export realizačního JCD do aplikace POSTLINE
  • Sestavy vyskladňovací, odpisové, inventurizační
  • Dodací listy
  • Výběry dle mnoha kritérií (FIFO, LIFO, EXP., dodavatel, atd.)
  • Zjištění aktuálních stavů
  • Přesuny zboží po skladě a další možnosti SW.