O nás Zjistěte, kdo a co nás drží v pohybu

Firma NZ SERVIS, spol. s r.o., je rozsahem nevelká, ale co do portfolia znalostí velmi vybavená společnost, která je schopna řešit Vaše přání a požadavky v ICT oblasti. Díky rozsáhlým znalostem našich zaměstnanců Vám nabízíme široký rozsah IT služeb s důrazem na poskytování služeb v oblasti elektronické komunikace se státní správou.

Firmám a osobám pracujícím v oblasti celní deklarace poskytujeme komplexní služby při tvorbě a odesílání dat na celní správu (tj. nabízíme software, ve kterém můžete zpracovat jednotlivé celní případy, a následně službu VAN operátora, jejímž prostřednictvím data zašlete na příslušný celní úřad).

Mzdovým účetním a personalistům poskytujeme prostřednictvím našeho software možnost elektronického přenosu dat za zaměstnance z účetních systémů na ČSSZ, zdravotní pojišťovny a do systému II. důchodového pilíře.

Naši zaměstnanci Vám nabízejí komplexní služby v oblasti SW i HW - umíme pomoci s jakýmkoli problémem, který vás v IT oblasti sužuje.


Naše filozofie

Poskytovat našim zákazníkům kvalitní ucelené služby v celní oblasti, v elektronické komunikaci se státní správou a v celém spektru služeb ICT. Vždy máme na zřeteli, aby se uživatelům našich aplikací s aplikacemi a produkty snadno a dobře pracovalo.

Díky skutečnosti, že nejsme přebujelá společnost, můžeme za naše služby a produkty účtovat solidní ceny, které nezatíží Váš rozpočet.


Náš klient je více než jen zákazníkem – je naším partnerem! Obchodní oddělení NZ SERVIS, spol. s r.o.

Jak to všechno začaloHistorie firmy

Společnost NZ SERVIS, spol. s r.o., se zabývá celní problematikou od roku 1993. Ještě v témže roce zpracovala svůj první program NZ JCD pro vyplňování a tisk celních dokladů. V návaznosti na tento software začala především s aktivní podporou zákazníků a se zákaznickým servisem. NZ JCD se rozšířil především u zákazníků, kteří potřebovali software napojit na svůj informační systém.

V roce 1996 začala firma NZ SERVIS s realizací projektu pro elektronické předávání dat na celní úřady pomocí oddělovacího počítače. Nejprve začala projekt nazvaný CLOPORT realizovat na Celním úřadě Kladno a později byl tento systém instalován i na další celní úřady v rámci Celního ředitelství Praha.

V průběhu roku 1998 jsme zpracovali ve spolupráci s firmou BOVA elektronickou verzi Českého Integrovaného Tarifu - EČIT, který je oficiální elektronickou verzí integrovaného tarifu vydávanou MF-GŘC. Tato verze je oproti tištěné doplněna o výpočet jednotlivých poplatků a jejich tisk.

Na konci roku 1999 byl ukončen vývoj a testování nového informačního systému EJCD. Jednalo se o systém pro vyplňování, evidenci a tisk celních dokladů. V programu již byla implementována podpora pro předávání dat na CÚ a začlenění zpětných informací.

V roce 2000 byla naše společnost největším certifikovaným VAN operátorem pro Elektronické celní řízení v České republice. Oproti konkurenci byla služba VAN operátora tehdy provozována na dvou na sobě nezávislých technických řešeních - privátní síť (CLOPORT) a Internet (CLONET).

V roce 2003 jsme se zároveň stali prvním certifikovaným VAN operátorem pro mezinárodní systém NCTS se službou €VAN. Pro tento systém jsme vyvinuli také software, který byl pod názvem €Clocan certifikován v květnu roku 2003. Certifikace našim klientům zabezpečují nejenom kompatibilitu v režimu přenosu celních dokladů, ale zavazují nás k udržení vysoké kvality služeb pro naše klienty.

V první polovině roku 2003 nám jako nejvýznamnějšímu VAN operátorovi působícímu v oblasti celního řízení udělila První certifikační autorita, a.s. právo vydávat elektronické podpisy. Díky mnoholetým znalostem celní problematiky jsme se tedy stali nejprve mobilní a posléze i pevnou Registrační autoritou I.CA v oboru celních služeb s právem vydávat elektronické certifikáty i mimo obor celnictví.

Od roku 2010 byly dosud užívané aplikace EJCD/EJSD a €Clocan z důvodu zavedení elektronického Dovozu nahrazeny programovým celkem POSTLINE, který slouží pro tvorbu dokladů pro všechny celní režimy.

Počátkem dubna 2012 převzala NZ SERVIS společnost Asseco Solutions.

Dnes jsme jedním z největších certifikovaných poskytovatelů komplexních služeb pro celní deklaranty i pro společnosti, které obchodují se zahraničím bez pomoci služeb celních deklarací v České republice i mimo ni (máme zákazníky i z ostatních zemí v rámci Evropské unie).

Kontaktní údajePobočka Kladno

NZ SERVIS, spol. s r.o.

Cyrila Boudy 1444
272 01 Kladno
Česká republika

25637151

CZ25637151

+420 311 202 111

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 56899.

Bankovní údaje

Banka
Komerční banka, Kladno

Číslo účtu
19-8698300297 / 0100

IBAN
CZ5501000000198698300297

Swift adresa
KOMBCZPP

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°8'14.579"N, 14°6'11.362"E

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°8'14.579"N, 14°6'11.362"E

Důležité kontaky

Vedení firmy

Obchodní oddělení

+420 602 232 992

Hotline

Hotline

+420 311 202 111 v pracovní době od 7:30 do 16:00
  +420 730 853 147 Hotline pouze 1.10.2023 od 14:00 do 19:00

 

Hotline CloNet

Hotline mimo pracovní dobu je poskytována pouze pro přenosy celních dat na Celní správu ČR - služby typu CloNet/€VAN! Tato Hotline neposkytuje rady k POSTLINE a vyplňování dokladů.

+420 737 289 830 jen mimo pracovní dobu 16:00 - 7:30, So, Ne

Kontaktní údajeAsseco Solutions, a.s. - Česká republika

Asseco Solutions, a.s. -
Česká republika

Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Česká republika

64949541

CZ64949541

+420 244 104 111

www.helios.eu

www.assecosolutions.eu

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Spisová značka: B. 3771.
Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°2'22.883"N, 14°25'43.199"E

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°8'14.579"N, 14°6'11.362"E