Základní informace

Aplikace PartnerLink je určena ke komunikaci s portály zdravotních pojišťoven a státní správy. Po spuštění aplikace se zobrazí úvodní obrazovka aplikace, na které se nachází seznam přijatých zpráv/podání pro daného partnera. Partnerem se v tomto případě rozumí komunikační portál zdravotních pojišťoven, celní správy či státní instituce.

První podmínkou k úspěšnému používání aplikace PartnerLink je připojení k Internetu.

Splashscreen

Okno aplikace

V této části se seznámíte s pracovní plochou aplikace PartnerLink.

ČSSZ   Okno aplikace tvoří následující části:

  1. Hlavní menu
  2. Nástrojová lišta
  3. Dostupné typy zpráv pro daný portál
  4. Dostupné portály
  5. Pracovní plocha

Hlavní menu

Hlavní menu

Soubor

Soubor

Ukončit aplikaci

Ukončí spuštěnou aplikaci

Zobrazit

Zobrazit

Nastavení...

Zobrazí dialog nastavení aplikace...
Nastavení

Průvodce aktivací...

Spustí průvodce aktivací...
Průvodce aktivací

Seznam služeb (modulů)...

Zobrazí seznam modulů...
Moduly

Položky pod čarou

Ostatní položky odkazují na webové stránky jednotlivých institucí:

Uživatel

Položka menu umožňující přihlášení a odhlášení uživatele.

Uživatel

Přihlásit...

Zobrazí přihlašovací dialog:
Přihlášení uživatele

Odhlásit

Odhlásí aktuálně přihlášeného uživatele.

Servis

Servis

Archivace

Zobrazí dialog umožňující archivaci databáze.
Archivace

Archivace umožní přesouvat data (archivovat nebo obnovit) nezi pracovní databází a archivem tak, aby v pracovní databázi byly pouze doklady mladší než nastavené datum.

Do archivu se přesouvají pouze doklady nacházející se v následujících stavech:

Pozn: Před jakoukoliv servisní akcí je důležité a doporučované zazálohovat databázi.

Údržba dat

Zobrazí dialog umožnující údržbu databáze.
Archivace

Hlavním cílem údržby databáze je udržení konzistence dat, snížení velikosti databáze a zvýšení výkonu aplikace.

Údržba databáze zahrnuje:

Jednotlivé moložky jsou volitelné.

Uložené datové věty, jejich obsah, stav zpracování ani jiné hodnoty nebudou tímto nijak dotčeny.

Pozn: Některé úkony mohou být časově náročné.

Záloha databáze

Zobrazí systémový dialog pro uložení souboru s příponou bak, který obsahuje zálohu aktualní databáze.

ČSSZ - Oznámení kvalifikovaného certifikátu

Zobrazí dialog umožňující nahlásit na ČSSZ nový certifikát přímo z aplikace.

ČSSZ Oznámení certifikátu

Formulář umožňuje odeslání veřené části kvalifikovaného certifikátu (přes VREP) do DISu ČSSZ za účelem jeho pozdější použití při podpisu e-podání pro ČSSZ.

Službu lze použít pouze před vypršením platnosti doposud používaného kvalifikovaného certifikátu (je určena k obnově certifikátu).

Rodné číslo podávajícího (uživatele) je po odeslání kontrolováno proti údaji v databází pověřených uživatelů e-služeb ČSSZ.

Certifikát pro odeslání připravíte tak, že v Možnosti Internetu v IE vyberete záložku Obsah a stisknete tlačítko Certifikáty. V okně Certifikáty na záložce Osobní vyberte ze seznamu váš nový certifikát a stiskněte tlačítko Exportovat. Pomocí zobrazeného průvodce vyexportujte veřejnou část certifikátu v kódování DER

Tuto akci je nutné provést ještě před vypršením platnosti stávajícího certifikátu.

Podrobnější informace najdete na stránkách ČSSZ e-Podání - Ohlášení kvalifikovaného certifikátu

Nápověda

Nápověda

Nápověda

Zobrazí tuto nápovědu

Domovská stránka

Zobrazí webovou stránku aplikace.

Diskuzní fórum

Zobrazí související stránky diskuzního fóra.

Vzdálená podpora

Slouží pro spuštění nástroje pro vzdálenou pomoc.

Nápověda

Vdálená podpora umožňuje našim technikům a operátorům na call centru pomoci uživateli přímo na jeho počítači, pod jeho plným dohledem.

Pro úspěšné navázání spojení v rámci vzdáleného přístupu je nutné kontaktovat operátora na telefonním čísle 311 202 111.

Často kladené dotazy

Zobrazí stránku často kladené dotazy pro aplikaci PartnerLink

O aplikaci

Zobrazí číslo verze programu a kontakt na výrobce.  

Nástrojová lišta

Nástrojová lišta

Aktualizovat

Aktualizuje seznam zobrazených dokladů a jejich stav.

Nastavení

Zobrazí dialog nastavení aplikace.

Načíst

Otevře okno pro načtení XML dávky.

Odeslat

Odešle vybranou zprávu.

Smazat

Smaže vybranou zprávu.

Odeslat vše

Odešle všechny zprávy a dotáže se na výsledek zpracování.

Nápověda

Zobrazí tuto nápovědu.

Klávesové zkratky

Aplikace PartnerLink je plně ovladatelná myší. V běžné praxi můžete ale využít i mnohem rychlejší ovládání pomocí klávesnice. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejběžnější klávesové zkratky používané v aplikaci PartnerLink. Ovládání aplikace klávesnicí je plně kompatibilní s ovládáním jiných "windows" aplikací.    

Všeobecné

Kombinace kláves Požadovaná operace
F1 Zobrazení nápovědy
Tab Přechod na další editační prvek
Shift + Tab Přechod na předcházející editační prvek
Alt + F4 Ukončení programu

Seznam zpráv

Kombinace kláves Požadovaná operace
Insert Načtení souboru s datovou větou
Delete Odstranění záznamu ze seznamu zpráv (pro stavy Připraveno k odeslání, Uzavřeno s chybou v datech nebo Závažná chyba)
Tab Přechod na další sloupec
+ Zobrazení seznamu přijatých zpráv
- Skrytí seznamu přijatých zpráv
Kurzorové klávesy (šipky) Pohyb v seznamu

Nastavení

Kombinace kláves Požadovaná operace
Kombinace kláves Požadovaná operace
Tab Přechod na následující aktivní prvek
Shift + Tab Přechod na předcházející aktivní prvek
Ctrl + Enter Stisknutí tlačítka u editorů s tlačítkem (např. cesta k datové složce)
Kurzorové klávesy (šipky) Pohyb v seznamu záložek nastavení

Nastavení

V této části se seznámíte s tím, jak postupovat při nastavování aplikace PartnerLink.

Všeobecná nastavení

Zde je možné nastavit globální nastavení aplikace, jako je nastavení přístupu na Internet, seznamu uživatelů, aplikačních složek...

Všeobecná nastavení

Časový interval pro kontrolu složky
Zde je možné nastavit časový interval pro kontrolu složky. Pokud je nastavena hodnota 0 složka nebude kontrolována
Časový interval pro zpracování došlých zpráv
Zde je možné nastavit časový interval pro kontrolu došlých zpráv. Pokud je nastavena hodnota 0 zprávy se nebudou zpracovávat.
Časový interval pro aktualizaci uživatelského rozhraní
Zde je možné nastavit časový interval pro aktualizaci uživatelského rozhraní. Pokud je nastavena hodnota 0 nebude se uživatelské rozhraní aktualizovat na pozadí.
Kontrola existence nových verzí
Pokud je volba zapnuta aplikace automaticky kontroluje při spuštění dostupnost nové verze

Připojení / Proxy

Zde je možné ručně konfigurovat nastavení proxy serveru.   Připojení / Proxy

Přímé připojení na internet
Pokud je tato volba aktivní není proxy server použit.
Automaticky zjišťovat nastavení serveru proxy
Pokud je tato volba aktivní aplikace PartnerLink použije nastavení proxy serveru z nastavení Internet Exploreru.
Vlastní nastavení serveru proxy
Pokud je tato volba aktivní je možné ručně nadefinovat nastavení proxy serveru.
Adresa serveru proxy
Zde je možné nastavit adresu serveru proxy (pokud je aktivní volba vlastní nastavení proxy).
Port
Zde je možné nastavit port serveru proxy (pokud je aktivní volba vlastní nastavení proxy).
Server vyžaduje ověření proxy
Zde je možné nastavit přihlašovací údaje k server proxy (pokud je aktivní volba vlastní nastavení proxy ).

Seznam uživatelů

Zde je možné nadefinovat seznam uživatelů, kteří mají přístup do aplikace PartnerLink. Některá další natavení, jako jsou například použité certifikáty, se ukládají pro každého přihlášeného uživatele idividuálně.   Seznam uživatelů

zde je zobrazen seznam aktivních uživatelů, kteří mohou použít přihlášení do aplikace jako uživatel. Pokud je nastaven uživatel, aplikace po spuštění bude vyžadovat přihlášení.

Pomocí tlačítka Nový vytvoříte nového uživatele.

Pomocí tlačítka Upravit  upravíte existujícího vybraného uživatele ze seznamu.

Pomocí tlačítka Odstranit  odstraníte existujícího uživatele ze seznamu.

Vytvoření nového uživatele

Zde je možné vytvořit nového nebo upravit stávajícího uživatele v seznamu uživatelů.   Vytvoření nového uživatele

Příjmení a jméno
zde je povinné vyplnit identifikaci uživatele.
Přihlašovací jméno
zde je povinné vyplnit přihlašovací jméno do aplikaci.
Heslo
zde je možné vyplnit heslo pro uživatele v aplikaci PartnerLink (pokud není heslo vyplněno nebude pro přihlášení uživatele použito).
Kontrola hesla
zde je povinné vyplnit znovu heslo pro kontrolu, pokud je nastaveno heslo pro přihlášení.

Složky

V této části jsou definovány výchozí parametry pro vyhledávání, archivaci a zpracování zpráv, které jsou platné pro kanály VREP (ČSSZ) a EPO (MF).

Pozn: Portály PZ, VZP a ZPMVCR mají vlastní nastavení složek

Složky

Složka pro automatické vyhledávání zpráv
Zde je možné provést manuální nastavení adresáře pro automatické načítání dávek.
Složka pro archivaci zpráv
Umožnuje vybrat adresář pro archivaci dat. Načtené dávky se budou archivovat do zde zvoleného adresáře.
Složka pro ruční zpracování zpráv
Umožnuje vybrat adresář pro manuální načtení dat.
Archivovat soubory
Pokud je volba aktivní načtené dávky se budou archivovat do adresáře, který si zvolíte ve volbě složka pro archivaci zpráv.
Mazat soubory
Zde je možné zapnout nebo vypnout automatické mazání zpráv. Pokud je volba aktivní dávka se po načtení do aplikace smaže.

Portál ZP

Nastavení Portálu ZP umožňuje definovat globální hodnoty platné pro jednotlivé pojišťovny portálu

Portál ZP

Složka pro automatické vyhledávání zpráv
Zde je možné provést manuální nastavení adresáře pro automatické načítání dávek.
Složka pro archivaci zpráv
Umožnuje vybrat adresář pro archivaci dat. Načtené dávky se budou archivovat do zde zvoleného adresáře.
Složka pro ruční zpracování zpráv
Umožnuje vybrat adresář pro manuální načtení dat.
Archivovat soubory
Pokud je volba aktivní načtené dávky se budou archivovat do adresáře, který si zvolíte ve volbě složka pro archivaci zpráv.
Mazat soubory
Zde je možné zapnout nebo vypnout automatické mazání zpráv. Pokud je volba aktivní dávka se po načtení do aplikace smaže.

Nastavení služeb

Součástí Portálu ZP jsou následující zdravotní pojišťovny:

Pro jednotlivé pojišťovny je nutné idividuálně nastavit certifikáty, případně URL adresu pro předávání zpráv pojišťovně (ta je ve výchozím stavu přednastavená na správnou hodnotu).

Nastavení služeb

URL adresa pro předávaní zpráv pojišťovně
Slouží k nastavení adresy serveru na, který se bude dávka pro portál ZP odesílat.
Certifikát pro podpis odesílaných zpráv
zde zvolíte formát načítání certifikátu soubor PFX nebo systémové uložiště.
Certifikát
Pomocí tří teček zvolte Váš kvalifikovaný certifikát, který máte zaregistrován u příslušné zdravotní pojišťovny.
Certifikát pro ověření podpisu přijatých odpovědí
Zde je povinné zvolit certifikát zdravotní pojišťovny aby bylo možné ověřit pravost doručenky.

VZP

Obecná nastavení pro komunikaci s VZP.

VZP

URL adresa pro komunikaci
Slouží k nastavení adresy serveru na, který se bude dávka pro VZP odesílat.
Klientský certifikát pro komunikaci
Pomocí tří teček zvolte Váš kvalifikovaný certifikát, který máte zaregistrován u VZP.
Uživatelský identifikátor
Zde je potřeba vyplnit identifikátor, který vám byl přidělen na základě registrace u VZP.

VZP složky

Formulář nastavení složek pro VZP je stejný jako formulář pro nastavení složek ve všeobecných nastaveních.

ZPMVČR

ZP MV ČR

URL adresa
Slouží k nastavení adresy serveru na, který se bude dávka pro ZP MV ČR odesílat.
PIN
Je přidělen na základě registrace u ZP MV ČR. Slouží k identifikaci organizační jednotky.
PIN2
Je přidělen na základě registrace u ZP MV ČR. Slouží k rozlišení subjektů v rámci jedné organizační jednotky.
Heslo
Stejné heslo jako je používáno pro přístup na web ZP MV ČR.

ZPMVČR složky

Formulář nastavení složek pro ZPMVČR je stejný jako formulář pro nastavení složek ve všeobecných nastaveních.

VREP

Komunikační kanál VREP byl připraven pro elektronicky podávající klienty ČSSZ jako plnohodnotná náhrada komunikačního kanálu využívajícího Portál veřejné správy. Jedná se o kanál zcela nezávislý na Portálu veřejné správy, který provozuje a spravuje ČSSZ.

Pro podávání prostřednictvím VREP vyžaduje ČSSZ:

NASTAVENÍ

VREP NASTAVENÍ

Primární URL adresa
Slouží k nastavení adresy serveru na, který se bude dávka pro VREP odesílat.
Záložní URL adresa
Používá se pro nastavení záložního serveru v případě nedostupnosti serveru primárního. Nedostupnost serveru se projevuje chybou 1000 nebo 500.
Automaticky odeslat dokončovací dávku po startu programu
Aplikace po spuštění odešle dotaz na stav odeslaných zpráv v případě neukončené dávky

ČSSZ

Pro ČSSZ je nutné pouze nastavit certifikáty pro elektronickou komunikaci. Složky jsou nastaveny v položce složky všeobecných nastavení.

ČSSZ

Volba podpisového certifikátu
Zde vyplníte podpisový certifikát.
Zvolení šifrovacího certifikátu
Zde zvolíte šifrovací certifikát.

eNeschopenky - Notifikace

Mimo základních nastavení pro ČSSZ (certifikáty pro podepisování a šifrování) je pro odesílání dotazu na data zaměstnavateli o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN) nutné nastavit dešifrovací certifikát a volitelně archivaci doručených notifikací do souboru či e-mailovou adresu pro zasílání potvrzovací zprávy do e-mailu.

ČSSZ - DZDPN

Volba dešifrovacího certifikátu
Zde vyplníte veřejnou část svého komerčního certifikátu, kterou ČSSZ použije na zašifrování notifikací v odpovědi.
Archivace notifikací
Po zaškrtnutí této volby je možné vybrat složku, do které se budou ukládat rozšifrované notifikace za účelem dalšího zpracování (např. v účetním software).
Potvrzení odeslané na email
Pokud je volba povolena, bude na uvedený e-mail odesláno potvrzení o výsledku zpracování dotazu na DZDPN.

EPO

Komunikační kanál EPO je připraven pro elektronicky podávající klienty MF jako plnohodnotná náhrada komunikačního kanálu využívajícího Portál veřejné správy. Jedná se o kanál zcela nezávislý na Portálu veřejné správy, který provozuje a spravuje MF.

Pro podepisování zpráv na MF je nutné použít kvalifikovaný certifikát, který obsahuje Bezvýznamový identifikátor klienta MPVS.

Pokud jste si certifikát pořídili u nás, požadovaný identifikátor váš certifikát obsahuje.

Ministerstvo financí

Nastavení parametrů pro odesílání zpráv.

Ministerstvo financí

Zvolení podpisového certifikátu
Zde vyplníte podpisový certifikát.
Potvrzovací dávky odeslané na email
Pokud je volba povolena budou odesílány potvrzovací dávky na registrovaný email. 

Práce s aplikací PartnerLink

V této části se seznámíte s tím, jak postupovat při prvním spuštění aplikace PartnerLink, se základním nastavením, s pracovní plochou a ovládacími prvky aplikace.

Odesílání ZP a VZP

Pro správnou komunikaci musí být uživatel členem tohoto portálu, vlastnit příslušný certifikát a mít tento certifikát propojený s příslušnou organizací nebo zdravotním zařízením. Jak se stát uživatelem PZP a často kladené otázky.

Mimo komunikaci z Portálem ZP aplikace umožňuje komunikovat i s komunikační bránou Všeobecné zdravotní pojišťovny. I v tomto případě je nutné vlastnit příslušný certifikát a mít jej zaregistrován u VZP. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu VZP v sekci Elektronická komunikace - B2B komunikace. Stejně jako v případě Portálu ZP i v tomto případě zde naleznete informace: jak se registrovat, podporované certifikáty atd.

Mimo vlastní, klientské certifikáty je zapotřebí vlastnit i příslušné serverové certifikáty. Tyto certifikáty jsou do systému uloženy při instalaci aplikace a není nutno je již instalovat.

Upozornění: Tyto certifikáty mají svou platnost a v případě jejich vypršení je nutno si zajistit nové.    

Formát zprávy ZP

Aplikace podle daného nastavení a nastaveného intervalu automaticky kontroluje příslušný adresář (či jiný zdroj zpráv) a pokud rozpozná o jakou zprávu a pro jakého partnera je určena, automaticky ji zařadí do příslušných složek, a pokud to situace a charakter zprávy umožní, tak i automaticky zpracuje (odešle).

Pozn: V případě portálu "Portál ZP" aplikace předpokládá, že konkrétní informace o ZP a typu zprávy (mimo samotnou organizaci, odesílající zprávu) jsou součástí názvu předávávané zprávy. Například název zprávy pro VoZP, typu HOZ, organizaci s IČ 12345678 a oddělení 99 musí být (VoZP)-{HOZ}-12345678.99. Tedy název/zkratka pojišťovny v kulatých závorkách, pomlčka, typ zprávy ve složených závorkách, druhá pomlčka a nakonec ID organizace/zdravotního zařízení plus organizační jednotka.  

Seznam rozeznávaných ZP:

Seznam zpráv:

Odesílání VREP

Komunikace s VREP probíhá přes zabezpečené připojení pomocí protokolu https na portu 443. Pokud používáte firewall nebo jiné zabezpečení přístupu k Internetu, je nutné povolit protokol https na tomto portu.

Další důležitou součástí přípravy pro elektronické podání je zajištění podpisového certifikátu (Vašeho elektronického podpisu). Podpisový certifikát Vám může vydat pouze certifikační autorita po vyplnění příslušné žádosti a splnění daných podmínek.

Aby o vás na OSSZ věděli, musíte se přihlásit ke službě pro elektronické podání, tj. vyplnit příslušné formuláře a zařídit se dle OSSZ  (osobní návštěva či jiný způsob dle požadavků).

Brána ČSSZ

ČSSZ

Podpis zprávy

Každou zprávu je před odesláním, dle příslušného zákona, nutno podepsat. Během tohoto procesu, dle téhož zákona, aplikace umožňuje zobrazit data nejen ve formulářové podobě, ale i přesně tak, jak budou odeslána příslušnému partnerovi.

Detail zprávy - formulářové zobrazení:
Detail zprávy - Formulář 
Detail zprávy - xml:
Detail zprávy - XML 

Neznámé zprávy

Pokud se v systému objeví zpráva, kterou aplikace dostane ke zpracování, ale nedokáže ji rozpoznat, automaticky ji zařadí mezi tzv. "Neznámé typy zpráv", kde bude uložena.   Neznámá zpráva     

Určení typu zprávy

Zde zůstávají nerozpoznané zprávy, dokud uživatel neurčí o jaký typ zprávy se jedná.   Neznámá zpráva 

Vytvoření dotazu DZDPN

Oproti stávající komunikaci s OSSZ potřebujete navíc jen komerční certifikát pro zašifrování přenášených dat.

Zvolíme záložku ČSSZ a vyberme volbu Data zaměstnanců o dočasné pracovní neschopnosti.

Vytvoření dotazu DZDPN

Vlastní dotaz vytoříme kliknutím na tlačítko Nový.

Vytvoření dotazu DZDPN

V dalším kroku budeme vyzváni k vyplnění několika hodnot:

Období notifikace
zvolíme období, za které chceme získat notifikace, v rozsahu max. 31 dnů (např.: od 1.1.2020 do 31.01.2020)
Variabilní symbol zaměstnavatele
je možné uvést individuální variabilní symbol zaměstnavatele a nebo ...
Přednastavené variabilní symboly
...použít předem vydefinované VS v nastavení
Verze
aplikace podporuje původní i novou verzi struktury datové věty, kterou je potřeba vybrat podle podporovaného typu ve vaší účetní aplikaci

Vytvoření dotazu DZDPN

Pro vytvoření dotazu stačí už pouze kliknout na tlačítko Vložit nový požadavek.

Moduly a aktivace

Aplikace PartnerLink slouží k odesílání datových vět podporovaných jednotlivými moduly aplikace (např. Listy důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, DPH ...).

Aby byl modul schopen odesílat zprávy, je nutné jej nejdříve aktivovat. S aktivací Vám pomůže Průvodce aktivací aplikace PartnerLink. Průvodce aktivací spustíte příkazem menu Zobrazit > Průvodce aktivací....

Průvodce aktivací

Aplikace PartnerLink umožňuje aktivaci všech modulů najednou (jedním licenčním klíčem) nebo každý modul samostatně (jeden licenční klíč pro každý modul).

Seznam aktivovaných modulů naleznete v menu  Zobrazit > Seznam služeb (modulů)....

Seznam služeb

Průvodce aktivací

Aby jednotlivé moduly aplikace PartnerLink uměly odesílat zprávy na ostrou linku PVS, je nutné je nejdříve aktivovat (tj. prokázat platným produktovým klíčem, že byla aplikace legálně zakoupená).

Aktivace probíhá v následujících krocích:

Úvodní obrazovka

Průvodce aktivací spustíte stiskem tlačítka "Spustit průvodce aktivací" ve správci modulů, anebo příkazem menu "Zobrazit -> Průvodce aktivací".

Pokračujte stisknutím tlačítka Další.

Průvodce aktivací - krok 1

Vložení produktového klíče

Produktový klíč obdržíte při zakoupení aplikace PartnerLink (příp. aktualizace aplikace PartnerLink), nebo při zakoupení samostatného modulu k aplikaci PartnerLink.

Průvodce aktivací - krok 2

Vložte produktový klíč a pokračujte stisknutím tlačítka Další.

Výběr způsobu aktivace

Nyní mámte možnost zvolit způsob aktivace.

Průvodce aktivací - krok 3

Máte na výběr ze dvou možností:

Pokud máte funkční připojení k Internetu vyberte první možnost a pokračujte stisknutím tlačítka Další.

Automatická aktivace přes Internet

Důležitým předpokladem pro automatickou aktivaci je funkční připojení k Internetu. Test funkčnosti připojení k Internetu pomocí protokolu http (port 443) můžete provést stiskem tlačítka "Otestovat připojení k Internetu".

Po pokračování stisknutím tlačítka "Další" si aplikace PartnerLink vymění se serverem klíče (aplikační a licenční) a zobrazí informaci o výsledku automatické aktivace.

Průvodce aktivací - krok 4

Po úspěšné aktivaci se zobrazí obdržený licenční klíč. Průvodce aktivací opustíte stisknutím tlačítka Dokončit.


Pokud se aktivace z nějakého důvodu nepodaří, zobrazí se příslušná informace.

Průvodce aktivací - krok 5

Důvod selhání automatické aktivace si můžete zobrazit stisknutím tlačítka Zobrazit podrobnosti o chybě.

Průvodce aktivací - krok 6

Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte k výběru způsobu aktivace, kde bude přednastavený způsob aktivace po telefonu.

Průvodce aktivací - krok 7

Pokračujte stisknutím tlačítka Další.

Aktivace po telefonu

V případě aktivace po telefonu máte dvě možnosti.

  1. přejdete na webovou stránku aktivace
  2. spojíte se s naším operátorem na čísle 311 202 111

Průvodce aktivací - krok 10

Po načtení internetové aktivační stránky nebo navázání spojení s naším operátorem pokračujte stisknutím tlačítka Další.

Aktivační klíč zobrazený v okně průvodce aktivací buď překopírujte do formuláře na aktivační stránce nebo ho nadiktujte operátorovi.

Poté Vám internetová aktivační stránka vygeneruje nebo operátor nadiktuje váš licenční klíč, který překopírujte nebo opište do průvodce aktivací.

Průvodce aktivací - krok 8

Pokračujte stiskem tlačítka Další.

Průvodce zobrazí okno potvrzující akceptování Vámi zadaného licenčního klíče.

Průvodce aktivací - krok 9

Pozn: V případě neúspěchu je nutné kontaktovat operátora.

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka Dokončit.